Metody výběru

Metody výběru

  • Osobní materiály uchazeče – životopis, průvodní dopis, vysvědčení, písemné reference z předchozího zaměstnání
  • Reference od nadřízených či spolupracovníků z předchozích zaměstnání
  • Řízené interview (rozhovor trvající cca 60 min., často vedený postupně dvěma konzultanty)
  • Assessment Centre

Partneři 2