Napsali o nás

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

30.01.2019

30. leden 2019, Praha, hotel Kings Court

23.02.2019

23. únor 2019, Palác Žofín Praha

09.04.2019

9. - 10. duben 2019, hotel Galant Mikulov

04.06.2019

4. - 5. červen 2019, Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

01.10.2019

1. - 2. říjen 2019, Aquapalace hotel Prague

16.10.2019

16. - 17. říjen 2019, hotel Galant Mikulov

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

Marketing farmaceutických firem – mnoho povyku pro nic?

Farmaceutický business patří spolu se zbrojním průmyslem k nejlukrativnějším odvětvím všude na světě. Jak moc přísné jsou tuzemské regule omezující reklamy na léky a jaké metody využívají farmaceutické firmy při své propagaci? Chystají se v této oblasti změny, které se projeví na zvýšeném objemu reklamy? Podle aktuálních informací deníku E15 chce Státní ústav pro kontrolu léčiv přesunout část léků, které jsou dosud pouze na předpis, mezi volně prodejné a tím umožnit jejich propagaci směrem k laické veřejnosti. „Změny v zákonech a trend, který nastavila současná vláda, vede farmaceutické společnosti k zásadnímu snížení výdajů na marketingovou komunikaci a o to více tyto společnosti sledují efektivitu vynaložených prostředků. Veřejnost si více uvědomuje svoji zodpovědnost za své zdraví, hledá si sama informace a tím nastává změna vztahu mezi pacientem a lékařem“, komentuje současný stav Robert Laciga, generální ředitel společnosti Medica Healthworld, která poskytuje služby v oblasti marketingové komunikace na poli farmacie už 10 let.


Rizika zdravotnického marketingu

Specifické oblasti marketingu farmaceutických firem jsme se ve Strategii věnovali už několikrát. Konferenci na téma Rizika v činnosti farmaceutických firem, jejíž podstatná část se týkala právě oblasti marketingu a PR, uspořádala agentura Androsa.
Úvodní přednáška advokátky Dagmar Bickové formulovala základní právní předpisy, které regulují oblast reklamy ve farmacii. Vedle zákona o regulaci reklamy jde hlavně o evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách, zákon na ochranu spotřebitele, nařízení o výživových a zdravotních tvrzení, zákon o potravinách, dále od léta 2008 vyhláška o doplňcích stravy a pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


11. OTC konference

Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu s omezením

V reprezentačních prostorách Kaunického paláce v Praze 1, Panské ulici pořádala 20. listopadu společnost Androsa s.r.o. výše zmíněnou konferenci na uvedené téma. Jelikož šlo o téma velmi žhavé, které vyvolává mnoho otázek profesních skupin, kterých se vytvoření této nové kategorie bezprostředně týká, byla účast hojná, prezentace přednášejících velmi přínosné a panelová diskuse zajímavá a bouřlivá. Tato nově vytvořená kategorie léčiv zaměstnává odborníky již celý tento rok a tato konference byla vyvrcholením všech diskuzí. Její uspořádání se ukázalo jako velmi přínosné, neboť z tisku bylo možno vytušit určitý nedostatek objektivních informaci, což mělo za příčinu často velmi tendenční a mnohdy i unáhlené závěry, které se v mediích pravidelně objevovaly.


12. OTC konference

24. listopadu se sešlo na 90 účastníků na již dvanáctém ročníku konference zaměřené na OT C přípravky (volně prodejné léky) tentokrát v prostorách kongresového centra IKEM v Praze. Pořádající vzdělávací agentura Androsa připravila dopolední program přednášek doplněný odpoledními dvěma panelovými diskusemi.


Kam až může zajít marketing ve farmacii

Reklama farmaceutických společností je velice specifická. Ani reklamní agentury či odborníci často nemají jasno, co se smí, nebo nesmí. Jak se to dovědět? Jednou z mála příležitostí, jak proniknout mezi profesionály v tomto oboru, jsou odborné konference a workshopy, které se marketingu ve farmacii věnují.


Jak propagovat léky v praxi

Jak všichni víme, připravit kampaň v oboru farmaceutického průmyslu není kvůli řadě omezení v českém legislativním systému
nic jednoduchého.


Marketing & Media

Sám sobě doktorem. Takové heslo možná v budoucnu budou mít i Češi. Trend samoléčení byl v zahraničí v oblasti zdravotnické péče podporován už od roku 1990, Češi jej přebírají velmi pomalu, neboť je na rozdíl od zahraničí velmi málo podporují zdravotnické instituce včetně zdravotních pojišťoven.


Partneři 2